Det går bra för Cherwell nu...

Hur ser framtiden ut för er Service Desk lösning?

Cherwell rapporterade i förra veckan en rekord-tillväxt för Q3 med hela 65% jämfört med samma period ifjol!

Samtidigt har Cherwell hunnit med att senaste månaderna släppa två (!) nya versioner av Cherwell Service Management (CSM), annonserat en rad skalbarhets- och prestanda-förbättrande åtgärder för bl.a. de som önskar få CSM levererad som en SaaS-lösning av Cherwell direkt samtidigt som man även annonserat möjligheten att få CSM levererad via såväl Microsoft Azure som Amazon Web Services (AWS). Som om detta inte skulle vara nog har bl.a. även ett strategiskt partnerskap med Dell inletts... - rätt imponerande på dryga två månader!

Detta säger lite om hur snabbt utvecklingen inom Service Management går för tillfället!

Efterfrågan, och kraven på verktygen, håller på att flytta sig från enbart ärendehantering för IT avdelningen till Service Management plattformar som ska stödja hela verksamheten avseende dess olika processer. Detta ställer helt nya krav inte minst på på flexibilitet men även på enkelhet när stöd för vitt skilda processer såväl ska konfigureras som tas i bruk av användare med olika nivåer av IT mognad. För IT avdelningen, med återkommande krav på ökad effektivitet, har behov som plattformsoberoende, automation, själv-betjäning, integrationer och stöd för Hybrid IT (SIAM & MSI) m.m. även tilltagit.

Hur utvecklas den lösning ni har idag? Möter den era krav idag och ser den ut att göra det även imorgon? Ökar antalet kunder som använder lösningen eller minskar antalet och har kanske även vissa tidigare anställda slutat? Helt klart är det ett skifte vi ser och frågan är vilka av dagens leverantörer av lösningar som hänger med...?