Tänkvärt om Gartner MQ för ITSSM Tools 2015

Nyligen släpptes 2015 års version av "Gartner Magic Quadrant for IT Support Service Management Tools".

Det var genom denna, år 2012, som jag själv lade märke till Cherwell för första gången.

De senaste 10-15 åren har jag närmast slaviskt följt Gartner Magic Quadrant gällande de produktområden jag jobbat med. Under mina år på Altiris var vi ledare gällande klienthantering och senare på Symantec var vi ledare i flertalet kvadranter relaterade till olika säkerhetsområden som datalagring. Detta var naturligtvis viktiga argument i dialogen med kunder...

Eftersom ärlighet är en hörnsten i denna bloggen ska jag dock erkänna att jag mestadels nöjt mig med att titta på bilden av själva kvadranten och läsa om de mest aktuella produkterna på den svenska marknaden. Jag har sällan eller kanske rent av aldrig läst och reflekterat särskilt noga över de andra delarna av rapporten inklusive utvärderings-kriterier, marknadsöversikt och "context".

Det har därför varit intressant att detta året försöka tränga lite djupare. Delvis vill jag tacka Jarod Greene, idag Vice President of Product Marketing på Cherwell men tidigare 10 år på Gartner som Lead Analyst inom ITSM och ansvarig för denna MQ. Jarod publicerade en blogpost på LinkedIn nyligen med titeln: "You’ve Seen the Magic Quadrant for ITSSM Tools, 2015: Now What?" som jag verkligen vill rekommendera! Läsvärt och helt klart intressant att bl.a. eventuella övervakningslösningar (IT Operations Management - ITOM) som några av leverantörerna i kvadranten även har i sin produkt-portfölj påverkar resultatet men huruvida ITSSM verktygen har stöd för processer utanför IT däremot inte tas någon hänsyn till. Det sistnämnda är naturligtvis i och för sig helt logiskt då kvadranten handlar om IT Service Support Management men samtidigt är stöd för processer utanför IT något som blir allt viktigare för flertalet kunder när de ska välja en ny Service Management lösning. När så Gartner MQ ofta har en stor påverkan inklusive vilka man som kund ofta väljer att tillfråga inför en eventuell upphandling är det naturligtvis viktigt att förstå vad Gartner MQ är baserad på. Läs som sagt gärna Jarods blogpost som innehåller en hel del insikt att ha i åtanke.

Hela Gartner Magic Quadrant for IT Support Service Management Tools 2015 går att få tillgång till här.

Kanske dags för en "Gartner Magic Quadrant for Service Management Tools" under 2016?