Cherwell på Svenska

Cherwell Service Management (CSM) plattformen har per idag officiellt språkstöd för engelska, tyska, franska, spanska och portugisiska.

Vi på Synerity har en aktiv dialog att officiellt språkstöd även ska komma för svenska och desto större kundbas vi får i Sverige desto större sannolikhet är det även att vi lyckas med detta. På Cherwell’s aktuella roadmap är även utökat stöd för ”Global Reach” en viktig del.

Vi kan dock redan nu, utan extra kostnader, erbjuda en stor del av CSM översatt till svenska till de av våra kunder som önskar detta. Hur detta kan se ut framgår till stor del av skärmbilderna till nedan.