Synerity får 2 internationella uppdrag

Just nu jobbar Synerity parallellt med två nya uppdrag utanför Sverige. Ett på Island och ett i Tyskland.

Reykjavik, Island

På Island jobbar vi tillsammans med Cherwell Professional Services med ett att implementera Cherwell hos en Isländsk Bank.

Köln, Tyskland

I Tyskland jobbar vi tillsammans med Prevolution, i ett större projekt där vi deltar vid införandet av Cherwell Service Management hos ett företag med 17 000 anställda, baserde i Köln, men med verksamhet på flera kontinenter. I projektet ingår, utöver Incident, Problem, Knowledge - bl.a. införande av en mycket sofistikerad CMDB lösning, samt utbildning av systemansvariga.


Cherwell Software är utvecklare och leverantör av systemet Cherwell Service Management (CSM)

Prevolution är en av Cherwell's största och mest erfarna partners i världen, vilka vi har ett nära samarbete och erfarenhetsutbyte med.