Synerity flyttar till nya Wold Trade Center i Helsingborg

World Trade Center (WTC) kommer nu till Helsingborg och vi har som första hyresgäst skrivit kontrakt och kommer att flytta in direkt i och med dess öppnande 15 februari. WTC Helsingborg kommer att vara beläget på plan 2 i anslutning till nya Radisson Blu Metropol Hotel. Genom WTC nätverket får vi så samtidigt tillgång till arbetsplatser och möteslokaler i över 90 länder och i Sverige i bl.a. Malmö, Lund, Göteborg, Stockholm och Växjö.

Ny adressen från 15 februari blir alltså:

Synerity AB
World Trade Center Business Arena
Carl Krooks gata 18
252 25 HELSINGBORG