Synerity levererar Nexthink till Ny kund

På endast två dagar implementerades Nexthink End-User Analytics hos en Ny kund i Helsingborg, där första fasen nu är driftsatt i produktion för hela verksamheten.

Redan första dagen kunde man dra nytta av Nexthink genom den tydliga visualiseringen av data-flödet från användarperspektivet hela vägen genom infrastrukturen till backend-service. 

Hade jag inte redan köpt Nexthink, så hade jag definitivt gjort det nu
— Enhetschef IT-Drift

 

Nexthink är en platform för ”End-user IT Analytics” med allt vad det innebär. Man får alltså en realtidsbild och tidslinje över användarnas upplevelse av de tjänster som IT levererar, både hårdvaran de jobbar på (dator, laptop, tunn klient + mobil) och programvaror (lokala, centrala och cloud). Utöver det kan man även enkelt se och övervaka användarnas beteende över tid för att t.ex hitta bakomliggande orsaker till att en tjänst upplevs långsam eller buggig mm. Nexthink bevakar också säkerhetspolicies och att dessa efterföljs, oavsett om användaren jobbar på kontoret eller hemma. Exempelvis om Antivirus har avaktiverats i 5 min på en lördag, om lokalt admin konto har använts, eller om användaren ibland kopplas upp mot fel domänkontrollant eller ett okontrollerat VLAN.

Nexthink ersätter inte antivirus, deployment, server / nät övervakning eller eller andra infrastrukturlösningar, utan är ett kraftfullt komplement till dessa för att ge IT en tydlig och pålitlig bild över användarnas upplevelse av IT, samt ge IT personal i olika nivåer möjligheten att jobba proaktivt, allt från ServiceDesk till IT-Chef.