Genom Process Automation är det möjligt att minska operativa fel, eliminera förseningar samt reagera proaktivt på händelser. Exempel på några vanliga processer som ofta väljs att automatiseras:

Cherwell Service Management.png
  • Nyanställning
  • Avsluta anställning
  • Hantering av tillgångar under hela livscykeln
  • Orderprocesser
  • Säkerhetsärenden
 

Cherwell Service Management (CSM) plattformen innehar kraftfulla verktyg som möjliggör att nästan vilken process som helst kan automatiseras.