Allt fler företag och organisationer använder sig idag av flertalet olika tjänste-leverantörer för att såväl driva ner kostnader som att kunna anlita specialiserad expertis inom olika områden. Detta innebär flera möjligheter och fördelar men ökar samtidigt komplexitet, risk m.m. Dessa utmaningarna ligger bakom att SIAM och MSI ramverken blivit alltmer vanliga att använda som stöd för hanteringen av multipla tjänste-leverantörer.

SIAM_MSI.png
The main goal of SIAM is to coordinate internal and external suppliers and their services in a cost-effective way to achieve the end-to-end service levels needed to support the goals of the business functions.

Från och med version 7.0 av Cherwell Service Management (CSM) innefattas ett omfattande stöd för SIAM och MSI. Nya processer och dashboards erbjuder ökad kontroll och översikt av en kunds olika leverantörer - såväl interna som externa.

Några exempel på Screenshot: