Förvaltning och support

Teknisk support

Samtliga lösningar vi valt att jobba med säljs normalt med rätt till uppgraderingar och teknisk support. Lite olika regler gäller för de olika lösningarna samt beror ofta även på om ett hyresavtal (“subscription”) tecknats eller om en evig (“perpetual”) licens köpts och kombineras med en årlig avgift för rätten till uppgraderingar och teknisk support.

För flera av våra leverantörer, inkl bl.a. Cherwell, ansvarar vi normalt för “1st & 2nd level” support gentemot våra kunder medan för andra leverantörer, inkl bl.a. Nexthink, ansvarar leverantören själv denna.

Förvaltning

extreme-pressure-lubricants-500x500.jpeg

När det gjorts en investering i en ny lösning och denna implementerats och tagits i drift är det oerhört viktigt att det finns en bra plan på hur lösningen ska skötas om över tiden. Tyvärr finns det många (och dyra) exempel på misslyckanden gällande detta - då stora initiala investeringar gjorts och 1-2 år senare har lösningen inte blivit uppdaterad, användningen har minskat och missnöjet brett ut sig.

En förvaltningsplan bör därför alltid finnas på plats så snart en ny lösning blivit driftsatt. En del av våra kunder har fler egna resurser än andra men oavsett hjälper vi på Synerity till med förvaltningen av lösningarna vi implementerar i den omfattningen som våra kunder har behov av vårt stöd. Ibland blir vår roll större och vi kanske har dedikerade resurser som jobbar hel- eller deltid med förvaltningen av lösningen medan andra kunder till största delen klarar sig på egen hand. Det absolut viktigaste oavsett är att en bra förvaltningsplan finns och inte minst att den även genomförs.