product-page-header-only-img-create-2.png

Automatisera och stärk kundsupporten med intelligent kunskap

Lös problem snabbare, hantera växande volymer på flera språk, sänk verksamhetens kostnader och skapa en utmärkt kundupplevelse med intelligent kunskap. ComAround Knowledge™ är en kraftfull AI- och molnbaserad Knowledge Management Software (KMS) som utformats för att optimera supportflödet genom att dela rätt kunskap i rätt tid.

KCSv6_verified.png

ComAround Knowledge™ genererar rätt kunskaper och insikter när de behövs tack vare sin unika kombination av datadriven kunskap och ett community av miljontals användare. Vi kallar det för intelligent kunskap. ComArounds KMS använder sig av metodiken Knowledge-Centered Service (KCS®) och är verifierad enligt KCS V6. ComAround Knowledge™ bygger på senaste Microsoft Azure-tekniken och integreras enkelt med support- och serviceplattformar och förser chatbottar och virtuella supportassistenter med kunskap för att uppnå effektiv support genom hela supportflödet.

translation-reader.gif

Hjälp kunder på valfritt språk

Supportera kunder världen över med kunskap på deras eget lokala språk. Översätt dina kunskapsartiklar automatiskt till flera olika språk samtidigt. Du kan välja på mer än 100 olika språk. Det sparar tid och ger lägre översättningskostnader. Språkstödet för ComAround Knowledge™ skapar helt nya möjligheter för globala företag.

Gör kunskapen tillgänglig med AI-baserad sökning

search-suggestions.jpg

Omvandla din information till kunskap genom att göra den sökbar och använda den vid rätt tillfälle. ComAround Knowledge™ har ett intuitivt och verifierat gränssnitt för self service som gör det enklare för kunderna att lösa problem utan att behöva kontakta den bemannade supporten. Den AI-baserade, kognitiva sökningen, som bygger på Azure Search, erbjuder blixtsnabb och problemfri supportleverans för kunder och kunskapsmedarbetare. Fulltextsökningen tolkar intuitivt texten som användarna knappar in, och språkanalysverktyg hanterar på ett intelligent sätt de språkspecifika variationerna. Aspektbaserad navigering och så kallade facet-filter, synonymer, autokomplettering, textanalys i form av frågor som ”menade du?” samt autokorrigering av söktermer, gör sökupplevelsen intuitiv och leder fram till rätt kunskap. Sökupplevelsen förbättras med tiden och baseras på användning.

Förutsägbar kunskap tack vare avancerade rapporter och analyser

analytics.jpg

Optimera din kunskapsbas och få ett bättre beslutsstöd med avancerade rapporter och analyser som skapas med hjälp av Microsoft Power BI. ComAround Knowledge™ samlar in uppgifter om användarbeteenden och använder realtidsdata för att förutse supportbehov och för att motverka luckor och föråldrat innehåll i kunskapsbasen. Genom gamification får kunskapsmedarbetarna omedelbar feedback på det värde de tillför när de skapar och delar kunskap till kunderna. Detta uppmuntrar och motiverar dem att skapa kunskap ”just-in-time”.

Spara tid med förberedd kunskapsbas

comaround-categories-wordcloud.png

Spara tid och minska introduktionstiden för knowledge management och self service tack vare de över 100 000 kunskapsartiklar för standardapplikationer som följer med programvaran och som är klara att använda. För att förhindra kunskapsluckor och föråldrad kunskap, är kunskapsartiklarna KCS-beprövade genom att de har granskats och används av miljontals användare. Kunskapsbasen innehåller redan från start artiklar för Windows & Mac O/S, Outlook, Office 365, Adobe m.fl. och är tillgänglig på 12 språk English, Español, Pусский, 中文;汉语/漢語, Français, Português, Deutsch, Nederlands, Polski, Svenska, Suomi, Norsk bokmål.

Automatisera och förstärk kundsupporten med intelligent kunskap genom att integrera ComAround Knowledge™ med Cherwell Service Management®

Förstärk er ITSM-lösning Cherwell Service Management® med intelligent kunskap. Att återanvända och dela kunskap i en organisation är en av de värdefullaste komponenterna i en lyckad ITSM-strategi. ComAround Knowledge™ är en kraftfull AI- och molnbaserad Knowledge Management Software (KMS) som optimerar supportflödet genom att ge rätt kunskap i rätt tid. mAppen för integrationen med ComAround Knowledge™ ger en sömlös kundupplevelse och möjlighet till en shift left-strategi eftersom ärenden flyttas till kostnadseffektiva supportkanaler som self service (Nollnivå). Ni löser problemen snabbare, hanterar växande volymer på flera olika språk, sänker verksamhetens kostnader och skapar en utmärkt kundupplevelse.

Så här fungerar det

Kunderna kan lösa problemen själva med hjälp av kunskapsartiklar från Cherwell-portalen

Låt kunderna söka ComAround Knowledge™-artiklar direkt i Cherwell-portalen för att själva försöka lösa sina problem. På så sätt minskar antalet ärenden som behöver tas upp med servicedesken.

Shift left med ComAround Knowledge™ integrerad med Cherwell Service Management®

När kunderna registrerar incidenter i Cherwell-portalen får de, utifrån beskrivningen av sitt problem, förslag på kunskapsartiklar från ComAround Knowledge™. På så sätt minskar antalet ärenden som behöver tas upp med servicedesken. Detta är en mycket användbar och förebyggande funktion som hjälper företag att växla över till kostnadseffektiva kanaler som self service. Om kunden fortfarande inte har fått sitt ärende löst, visas hela sökhistoriken och alla lästa artiklar i incidentrapporten. Det kortar tiden för servicedesken.

Lös ärendena snabbare med artiklar från ComAround Knowledge™ direkt i Cherwell Service Management®

Servicedesken kan avsluta incidenter snabbare om ComAround Knowledge™ är sömlöst integrerat med Cherwell Service Management®. När servicedesken tar emot nya incidenter på telefon, e-post, osv. och skriver in kundens beskrivning av problemet och miljön i Cherwell Service Management®, föreslås automatiskt kunskapsartiklar från ComAround Knowledge™. Användbara artiklar bifogas och kan skickas till kunden så att ärendet kan avslutas snabbare.

Lägg till nya artiklar i ComAround Knowledge™ från Cherwell Service Management®

När ett tidigare okänt problem registreras i Cherwell Service Management® görs detta till en ny artikel i ComAround Knowledge™. Det är ett mycket effektivt sätt att skapa nya kunskapsartiklar i kundens kontext, och det gör det sedan lättare att hitta en artikel när liknande problem uppstår. Servicedesken kan hitta utkastet till artikel och utöka artikeln när så behövs och när mer kunskap finns tillgänglig. När en lösning läggs till i ett pågående ärende i Cherwell Service Management® kan servicedesken lägga till en lösning i en befintlig kunskapsartikel i ComAround Knowledge™. Det är ett effektivt sätt att genom self service dela kända problem och lösningar med servicedesken och kunderna.

Senaste nytt om ComAround: