Varför End-User IT Analytics?

De flesta företag och organisationer har idag oftast ett flertal olika övervakningslösningar för nätverk, centrala servrar och applikationer m.m. Samtidigt saknar de flesta information om hur IT-tjänsterna används och fungerar för slutanvändarna och därmed saknas en viktig komponent för att man ska kunna agera proaktivt. Istället är man utelämnad till att förlita sig på att slutanvändarna ska kontakta Service Desk för att därefter kunna agera - reaktivt. I många fall anmäls dock inte problem och missnöjen av slutanvändarna utan istället lär de sig leva med att applikationer går långsamt eller kraschar, datorer går trögt eller tar lång tid att starta upp etc. Detta bidrar i sin tur med minskad produktivitet i 22 min per användare/dag enligt Robert Half Technology (NSYE: RHI) och att i snitt 8 av 10 användare är missnöjda med IT enligt Forrester Research.

 
8-Signs-of-Visibility-Gap-IT-Management-EUEM.png

Bättre insikt med End-User IT Analytics - något hela IT-avdelningen kan använda och dra nytta av!

En investering i att få kontroll på hur IT används och fungerar för slutanvändarna har många fördelar och användningsområden. Flertalet av våra kunder har initialt påbörjat initiativet för ett eller ett par specifika syften för att därefter successivt utöka användningen till att omfatta fler personer och användningsområden. Tre huvudområden med stora förbättringsmöjligheter med bättre End-User IT Analytics:

Nexthink - vårt val av End-User IT Analytics lösning

Trots att vi tidigare jobbat med och sett många olika lösningar inom Client- & Systems Management, Service Desk m.m. genom åren så var det ändå ett stort "WOOW - det här har vi inte sett tidigare" när vi såg Nexthink för första gången. Läs mer om Nexthink här och kontakta oss gärna för ert eget "WOOW"!