Service Management Portal.png

Cherwell vidareutvecklar löpande Cherwell Service Management (CSM) med mer funktionalitet inkl. nya tekniska funktioner, fler färdiga integrationer och utökat processtöd. Detta utan att kräva nya, extra licenskostnader för tilläggsmoduler etc. utan baserat på sin "all inclusive" licensmodell där allt ingår och man endast betalar baserat på antalet samtidiga handläggare.

Förutom stöd för ITSM innefattar CSM idag även stöd för bl.a. HR, Facilities, Information Security och Project & Portfolio Management (PPM) som standard. I tillägg och/eller alternativ finns även flertalet mindre som mer omfattande Enterprise Service Management lösningar som olika partners eller kunder utvecklat att hitta på Cherwell mApp Exchange.

Nöjdare användare och sänkta kostnader med färre portaler och antal ärendehanterings-lösningar! 

FSM Portal.png

Fler än 70% av CSM's kunder använder idag CSM även utanför ITSM!

Många företag och organisation har idag ett flertal olika portaler och ärendehanterings-system vilket gör det svårt och ineffektivt för användarna att hitta rätt och utföra olika tjänster. För företaget/organisationen blir även hanteringen enklare och mer kostnadseffektiv med färre system som det ska hållas kompetens på, uppdateras och integreras. Sänkta licenskostnader är en annan, oftast inte oviktig, fördel.

Se upp med licensieringen!

Att ITSM leverantörerna själva är starka pådrivare av ett utökat användande av deras lösning även utanför IT är naturligt då deras möjliga licensintäkter dramatiskt ökar när fler avdelningar än IT blir måltavla för deras lösning.

Här bör man naturligtvis som kund, redan i ett tidigt skede, vara noga med att ta reda på hur ITSM leverantörens licensiering fungerar vid ett utökat användande av en ITSM lösning även utanför IT. Tillkommer kostnader för nya moduler? Tillämpas "Named User" baserad licensiering som kräver en licens per namngiven handläggare eller som i CSM's fall "Concurrent User" baserad licensiering där det är antalet samtidiga handläggare avgör hur många licenser man behöver. Tumregeln är att desto fler "sällan-användare" man har, vilket ofta är fallet när lösningen börjar användas bredare inom organisationen, desto större fördel är det normalt med "Concurrent User" baserad licensiering.