Back to All Events

itSMF Väst - Roudtable och föredrag

  • Restaurang Ett Kungsportsavenyen 1 Göteborg, Västra Götalands län Sweden (map)

Säkerhet och risk inom ITSM

Roundtable med föredrag kring IT-säkerhet

Risker och hantering av säkerhetsfrågor blir allt viktigare för alla som arbetar inom IT Service Management. Det kan handla om när man sätter ihop processer, skiver avtal, outsourcing, supporthantering, verktyg och i kulturen inom de egna väggarna.

Lyssna till John Wallhoff, Expert advisor från Scillani Information som berättar om verkliga case kring säkerhetsincidenter och ger råd om hur man kan eliminera dessa. Samt regler, rutiner och ny dataskyddsförordningen. En ny lagstiftning ersätter PUL, vilket även påverkar IT när det gäller hantering av personuppgifter.

Lyssna till Marie Landgren CGI, IP and BPS Operational Manager Quality, Security and Environment Manager and PMO.
Hon delar med sig om hur CGI hanterar sina egna processer och rutiner för att kunna säkerställa en hög säkerhetsnivå.

Efter fördragen genomför vi rundabordssamtal

Earlier Event: January 27
IT-Support & Service 2015
Later Event: March 3
itSMF Expo - Norge