Cherwell vidareutvecklar löpande Cherwell Service Management (CSM) med mer funktionalitet som bl.a. nya tekniska funktioner, fler färdiga integrationer och utökat processtöd. Detta utan att kräva nya, extra licenskostnader för tilläggsmoduler etc. utan baserat på sin "all inclusive" licensmodell där allt ingår och man endast betalar baserat på antalet samtidiga handläggare.

Nu innefattas så Facilities Management som ett lösningsområde som CSM har stöd för som standard. I tillägg och/eller alternativ finns även flertalet mindre som mer omfattande Facilities Management lösningar som olika partners eller kunder utvecklat att hitta på Cherwell mApp EXCHANGE.

Cherwell’s Facilities Service Management

Team Manager Work View.png

Cherwells Facility Service Management lösning är idealisk för fastighetsförvaltning, service- och lokalvårds-avdelningar m.fl som vill automatisera olika projekts arbetsflöden, hålla koll på tid, material och utrustning, planera återkommande underhållsuppgifter, hantera resurser och arbetsuppgifter och mycket mer. Det innefattas även en intuitiv, komplett självbetjäningsportal som gör det möjligt för slutanvändare, avdelningsmedlemmar och projektgrupper att hantera förfrågningar och arbetsuppgifter från sina datorer eller mobila enheter.

Lösningen kan enkelt anpassas vidare för specifika organisationers önskemål och behov.

Ladda ner produktblad om Facilities Management mApp här.

Mer info på Cherwell's webb finns här.