Flytta focus till rätt ställe – från SLA:s till Employee Experience!

Med HappySignals mäts användarnas "Happiness" och “Lost worktime” för samtliga incidenter och service requests. Från de ca 350.000 användare som i dagsläget använder HappySignals framgår tydligt att "Happiness" och "Lost worktime" även hänger väl samman.

Säkert har ni dock redan olika lösningar för att samla in feedback och göra undersökningar men hur väl fungerar de och vad kostar de tidsmässigt att hantera?

HappySignals är en färdig och specialiserad lösning för Service Management. Flera år och samtal med 100-tals kunder har lagts ner för att ta fram en optimerad lösning.

Detta möjliggör bl.a. följande:

1.  Slipp "återuppfinna hjulet" gällande framtagning av undersökningar och frågor…

2.  Mycket tid har lagts ner på optimering för att uppnå hög svarsfrekvens. Normal svarsfrekvens med HappySignals är ca 40%...

3.  Tillgänglig två-vägs integration med Cherwell Service Management, ServiceNow och BMC eller en-vägs integration med flertalet övriga ITSM verktyg.

4.  Kom igång snabbt och enkelt till lägre kostnad och bättre resultat än med ITSM verktygens egna inbyggda lösningar eller andra generella "survey-lösningar"!

 

5.  Följ upp varsomhelst ifrån…

 

6.  Feedback till Service Desk personalen i realtid!

 

 

7.  Öka medvetenheten och fokus på "employee experience"…

 

8.  Sätt mål och spara pengar med ökad "Happiness"…

 

Senaste nytt om HappySignals:

Alla nyheter från Synerity: