Cherwell vidareutvecklar löpande Cherwell Service Management (CSM) med mer funktionalitet som bl.a. nya tekniska funktioner, fler färdiga integrationer och utökat processtöd. Detta utan att kräva nya, extra licenskostnader för tilläggsmoduler etc. utan baserat på sin "all inclusive" licensmodell där allt ingår och man endast betalar baserat på antalet samtidiga handläggare.

Nu innefattas så HR Service Managementt som ett lösningsområde som CSM har stöd för som standard. I tillägg och/eller alternativ finns även flertalet mindre som mer omfattande HR Service Management lösningar som olika partners eller kunder utvecklat att hitta på Cherwell mApp EXCHANGE.

Cherwell HR Service Management

Cherwells Human Resources (HR) Service Management-lösning består av två huvudsakliga delar och dessa fungerar även oberoende av varandra, HR Case Management och HR Employee Administration.

Cherwell HR Case Management hanterar en medarbetares förfrågan eller beställning från början till slut. Lösningen dokumenterar all kommunikation och händelser och skapar en tydlig historik för eventuell senare uppföljning eller revision. Inte minst hjälper lösningen även att tydliggöra ansvar, arbetsflöde och säkerställer en konsekvent och snabb leverans av HR-tjänster.

Cherwell HR Employee Administration hjälper HR-teamet att hantera alla förfrågningar som sträcker sig från administration av nyanställda till förmånsförfrågningar och uppsägningar. Var och en av dessa tjänster kan innebära många personer, uppgifter och dokumentation.

Ladda ner produktblad om HR Case Management mApp här.

Ladda ner produktblad om HR Employee Administration mApp här.

Mer info på Cherwell's webb finns här.