ISMS olika komponenter...

ISMS olika komponenter...

Hantera Governance, Risk, och Compliance (GRC) såväl som Security Events och Incidenter med Cherwell ISMS

Cherwell’s Information Security Management System (ISMS) är en omfattande lösning för att hantera Risk, Compliance, och daglig Security Operations. Genom Cherwell’s Configuration Management Database (CMDB), Information Technology Service Management (ITSM) ramverk och process-automation erbjuds såväl funktionalitet för att hantera Governance, Risk, Compliance (GRC) såväl som hantering av säkerhetsincidenter i realtid. Med Cherwell’s ISMS kan såväl er Compliance med industri-standards som ISO 27001:2013, HIPAA, PCI och GDPR kontrolleras som era egen definierade säkerhetspolicys.

Några screenshots:

Cherwell ISMS är en del av Cherwell Service Management och innefattas i samma "all inclusive" licensiering där alla delar av CSM ingår och man enbart betalar baserat på antalet samtidiga handläggare.

För mer information om Cherwell Information Security Management System (ISMS) finns ett översiktligt produktblad att ladda ner här samt en mer omfattande produktmanual här.