Integration är nyckeln till digitalisering

Det finns knappast några Enterprise Service Mangement projekt som inte innefattar flertalet integrationer. För en del finns det färdiga direktintegrationer och andra integrationer kanske vi exempelvis löser genom schemalagda .csv eller .xls importer, mail, Powershell, API:er (REST eller SOAP) eller databas integrationer.

När komplexiteten och antalet integrationer blir större är det dock allt vanligare att en integrationsplattform används. Om inte kunden redan har ett eget integrations-team och standardiserat på en eller flera integrationsplattformar har vi själva valt att erbjuda Jitterbit’s API integration plattform.

Synerity & Jitterbit - Låt oss hjälpa er!

Har ni inte tid, resurser eller erfarenhet så låt oss hjälpa er med ert integrationsbehov. Vi har kunskap, erfarenhet och beprövade metoder för att, tillsammans mer er, skapa lyckade integrationer. I korthet innefattar ett integrationsprojekt tillsammans med oss följande faser:

iPaaS-Integration_design-1.png
  1. Kick-off. Varje projekt börjar med att vi tillsammans definierar vad som ska göras, vilka förutsättningar som finns och vilka framgångsfaktorer som ska uppnås.

  2. Design & implementation. Baserat på de givna förutsättningarna och framgångsfaktorerna skapar vi den eller de aktuella integrationerna.

  3. Test & validering. Genom vår valideringsprocess säkrar vi att integrationerna fungerar som de ska. Vi bygger alltid integrationerna initialt i en testmiljö innan de flyttas över till produktionsmiljön.

  4. Go-live. Den testade och godkända integrationen tas i produktion.