Vi på Synerity har i samarbete med vår partner ComAround byggt in åtkomsten till deras självhjälpsguider i Cherwell Service Managements självbetjäningsportal. På så sätt förmedlas förslag på passande självhjälpsguider som underlättar för slutanvändarna att hitta hjälpen de behöver redan innan de hunnit avsluta registreringen av sina ärenden.

Slutanvändarna får därmed hjälp snabbare samtidigt som det minskar belastingen för IT supporten. Det ger även en förhöjd nöjdhetskänsla och stärker slutanvändarnas möjlighet att hjälpa sig själva och ökar i slutändan produktiviteten. Även supportpersonalen har möjligheten att nå guider i ComAround Zero. På så sätt kan supportpersonalen föreslå vilka guider som slutanvändare kan få hjälp av.