Nexthink digital experience management platform

Visualisera, få kontroll och förbättra IT-tjänsterna för era slutanvändare med hjälp av Nexthink!

Med Nexthink’s plattform får ni allt ni behöver för att övervaka, mäta och förbättra Digital Employee Experience. I realtid samlar Nexthink in data från samtliga era klienter och möjliggör såväl synbarhet och kontroll som automatiserade åtgärder på en enstaka enhet eller tusentals samtidigt.

Från forskningsprojekt inom artificiell intelligens till Nexthink och ledare inom Digital Employee Experience

Nexthink härstammar initialt från ett forskningsprojekt inom artificiell intelligens på prestigefulla EPFL (Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne) i Schweiz. En av de externa opponenterna, tillika IT chef på en känd klocktillverkare, tyckte att forskningen var så innovativ att han sa att om det gick att omvandla den till en produkt skulle de köpa den. Två år senare blev det kända klockmärket sedan Nexthink’s första kund. Idag, ca 10 år senare, använder många av såväl Sveriges som världens mest kända företag och organisationer Nexthink. När några av oss på Synerity upptäckte och, först i Sverige, började jobba med Nexthink för ca 7 år sedan var såväl Nexthink som budskapet om nyttan av “End-user IT Analytics” okänt. På senare tid har det dock (äntligen!) skett en snabb förändring och nu pratar allt fler om vikten av fokus på Employee Experience - kul!

Så fungerar nexthink - i korthet…

Få komplett synbarhet och insikt med Nexthink Analytics

Nexthink Analytics är grunden i Nexthink plattformen och innefattar insamling av ca 700-800 “metrics” i realtid från samtliga klienter som sammanställs och visualiseras i ett analysverktyg såväl som i en stor mängd dashboards i en portal. Med Nexthink Analytics kan IT avdelningen få bättre kontroll, bli mer proaktiv, minska kostnader, öka produktiviteten och förbättra “end-user experience”.

Riv muren mellan IT och slutanvändarna med Nexthink Engage

Nexthink Engage (tidigare End-User Feedback) är en tilläggsmodul som möjliggör ökad kommunikation mellan IT och slutanvändarna men inte minst även kan användas för att addera feedback från slutanvändarna som komplement till insamlad data via Nexthink Analytics.

Förbättra ert Digital Employee Experience med hjälp av Nexthink’s Digital Experience Score (DXS)

Genom Nexthink’s nya Digital Experience Score (DXS) fås en kontinuerlig visualisering av aktuellt Digital Employee Experience. Med detta som grund kan man sedan initiera och driva olika förbättringsinitiativ och löpande följa hur dessa påverkar utveckling av DXS. Har man även Nexthink Engage modulen stödjer även DXS feedback från slutanvändarna.

Automatisera med Nexthink Act

Nexthink Act är en tilläggsmodul som möjliggör för IT avdelningen att agera proaktivt och lösa fel automatiserat i bakgrunden såväl som använda sig av automatiserade “one-click fixes” för enstaka eller tusentals enheter. Med Nexthink Act kommer ett omfattande bibliotek (som löpande växer) av färdiga automationer som kan anpassas för den egna organisationen.

Att komma igång med Nexthink

En implementation av Nexthink Analytics, dvs den tekniska grundplattformen med insamling och visualisering av data, är inget omfattande projekt utan handlar normalt endast om ca 10-15 dagar inkl utbildning innan man är igång och kan dra nytta av lösningen. I och med att vi kan installera Nexthink på bara ett par dagar går det även väldigt bra att testa Nexthink i sin egen miljö (“Proof of Value”) innan ett beslut behöver tas om ett eventuellt köp. Väljer man att i tillägg till Nexthink Analytics även investera i någon eller båda av tilläggsmodulerna Act och Engage kräver dessa ytterligare tid för implementation och utbildning.

Sometimes, IT Hurts:

Vad kunder och partners säger om Nexthink:

Senaste nytt om Nexthink