Läkemedelsföretag väljer Synerity och Cherwell Service Management

Ett internationellt specialistläkemedelsföretag med huvudkontor i Stockholm har valt Cherwell Service Management som ny Enterprise Service Management plattform med Synerity som leverantör. Implementation och utbildning påbörjades under maj och lösningen planeras att tas i drift efter sommaren.