Nexthink pressrelease: "Nexthink Announces Integration with Cherwell"

För snart ett år sedan fick vi i uppdrag av Nexthink och ett Universitetsjukhus i Schweiz att integrera Nexthink och Cherwell Service Management. Genom Cherwells mApp (mergeable application) teknologi har vi så utvecklat en standard integration som möjliggör att värdefull information som bl.a. prestanda problem avseende kritiska tjänster och säkerhets policys som inte uppfylls visualiseras direkt i Service Desk handläggarens Incident formulär. Detta kan så effektivisera Incident & Problem Management avsevärt med nöjdare och mer produktiva slutanvändare som resultat.