Nu kan Nexthink även "Act"!

Med Nexthink Endpoint Analytics lösning erhålls realtids-information om hur IT används och fungerar för slutanvändarna. Ca 700-800 metrics övervakas och visualiseras i olika vyer och dashboards som kan användas av i princip hela IT organisationen för ökad kontroll och effektivitet.

Hösten 2016 lanserades så Nexthink End-User Feedback (numera under namnet Nexthink Engage) som även adderar feedback från slutanvändarna till helhets-bilden. Nu tar så Nexthink nästa steg och alltså även adderar möjligheten att utföra åtgärder genom Nexthink Act.
 

Product-Overiew-Illustration.png