Kommunalförbund väljer Synerity och Cherwell för ärendehantering och självserviceportal

Ännu en kund har valt att ge sitt förtroende till Synerity och Cherwell för att kunna tillgodose sina nuvarande och framtida behov inom Service Management.

Kunden själv menar att de "...under en tid använt ett system för ärendehanteringssystem som varit suboptimalt" och att man nu istället ville "...anskaffa ett ärendehanteringssystem som är ITIL certifierat, som är väldigt anpassningsbart och som innehåller en fullt funktionabel självserviceportal".

Med Cherwell Service Management får man en extremt anpassningsbar plattform med väldigt få begränsningar inför framtida behov. Samtidigt blir den initiala implementationen snabb och kostnadseffektiv trots att en hel del ny automation ska införas inklusive bl.a. stöd för On- och Off-boarding.