Statlig Myndighet väljer Cherwell Service Management och Synerity

Efter att under en längre tid ha varit på väg mot en ny Service Management lösning och utbudet av alternativa lösningarna på marknaden utvärderats har så Cherwell Service Management valts med Synerity som leverantör och kompetenspartner.

Cherwell Service Management ersätter den befintliga lösningen baserad på Microsoft Service Manager.

Myndigheten finns på 13 orter i landet och har idag cirka 2000 medarbetare.

Implementationen påbörjas omgående och första fasen av den nya lösningen planeras vara i produktion 1 mars.