Försvars- och säkerhetsföretag väljer Synerity och Cherwell Service Management för CMDB-lösning.

När en CMDB-lösning skulle väljas för en isolerad miljö med de allra högsta säkerhetskraven föll så valet på Cherwell Service Management (CSM) istället för kundens befintliga Service Management lösning. Skälet till detta var flera och förutom att CSM uppfyllde de tekniska kraven (inklusive inte minst de gällande säkerhet) spelade såväl licensmodell och kostnad som snabbheten att få lösningen på plats viktiga roller.