Gartner’s 2018 "Magic Quadrant for IT Service Management Tools" nu släppt!

Så har Gartner precis släppt årets Magic Quadrant for IT Service Management Tools vilket för oss som jobbar fokuserat med Service Management alltid är lika spännande. Samtidigt har Gartner släppt den kompletterande Critical Capabilities rapporten som till skillnad från MQ's fokus på vad en leverantör totalt sett erbjuder inom ett visst område fokuserar på en viss version av en enskilda produkter. Exempelvis har flera av de listade leverantörerna på denna MQ:n såväl flera ITSM lösningar som andra separata lösningar inom bl.a. CMDB, ITOM m.m. som Gartner gör en samlad bedömning för i MQ rapporten.

Sammanfattningsvis kan väl säga att årets Magic Quadrant for IT Service Management Tools inte innehåller några större nyheter eller överraskningar från ifjol. Förutom att HPE har blivit MicroFocus har inte heller några nya leverantörer kvalat in eller fallit bort och endast mindre förflyttningar har skett för de olika leverantörerna. Som alltid är det dock intressant att läsa Gartners kommentarer gällande "Strengths" och "Cautions" för respektive leverantör.

Avslutningsvis vill jag lyfta fram några viktiga punkter för att tolka MQ på avsett sätt. Överhuvudtaget rekommenderas intresserade av ITSM att läsa hela rapporten som innehåller en hel del intressant inkl Gartner's marknadsöversikt och olika råd och rekommendationer till kunder.

  • "The Magic Quadrant for ITSM tools assesses the viability of vendors and their competitive strength in the ITSM tool marketplace. The vendors featured here produce ITSM tools that are of interest to large I&O organizations that have an intermediate-to-high I&O maturity"

  • Garner MQ rapporten "...is not a direct evaluation of the ITSM products that these vendors offer. This analysis is complemented by the "Critical Capabilities for IT Service Management Tools"" rapporten.

  • Denna rapportens fokus är ITSM och olika lösningars stöd för andra områden (s.k. Enterprise Service Management) som HR, Facilities, Security Operations m.fl. är inte innefattade.

  • "Plan to select a vendor that can work with you for at least five years, and that invests in the ITSM market. Prioritize skills, training, process and proper product implementation, because these factors will influence your experience with a product more than the specific functional capabilities."