Info-Tech Research Group jämför 18st ITSM verktyg...

Skärmavbild 2019-03-10 kl. 14.01.50.png

Det finns flera anledningar varför det är betydelsefullt att såväl finnas med som att få ett bra resultat i de olika analytiker-rapporter som publiceras varje år - även om de som hamnar utanför envist brukar hävda motsatsen och ibland även att dessa rapporterna skulle vara “köpta”.

För de allra flesta tjänar dessa rapporterna som marknadsöversikter, underlag och urval inför upphandlingar varför det naturligtvis är viktigt att finnas med och även få ett bra resultat. För att som kund få största möjliga nytta av en rapport rekommenderas att man verkligen sätter sig in i rapporten och förstår kontext. Avser rapporten era behov, storlek på verksamhet och mognadsgrad? Exempelvis är en rapport som Gartner Magic Quadrant primärt skriven för Gartners kunder som i huvudsak är relativt stora verksamheter.

En enskild rapport bör man heller inte dra alltför drastiska slutsatser av men lägger man ihop flera rapporter så ser man ofta ett mönster man bör kunna vara rätt trygg med. Detta stämmer i högsta grad in på Cherwell Service Management som i denna rapporten liksom i de senaste rapporterna från Gartner, Forrester och IDC åter placerar sig i det absoluta toppskiktet.

Cherwell Service Management - ett framtidssäkert val helt enkelt!