Cherwell Service Management v9.6.0 - nu tillgänglig

Första steget av en ny användarupplevelse

Så har precis v9.6.0 av Cherwell Service Management släppts. Denna innefattar en hel del arbete “under huven” och olika mindre förbättringar men något som dock verkligen fångar uppmärksamheten med v9.6 är att Cherwell verkligen har jobbat en hel del med gränssnittet och användarupplevelsen. Detta är dock ett första steg i ett större initiativ och vi är utlovade ytterligare vidareutveckling av detta i närmast kommande releaser. Här de förändringar av gränssnittet i v9.6.0:

Några andra nyheter i v9.6.0 är även gällande bl.a. portalen ut mot slutanvändarna, nya integrationer med Microsoft PowerBI och Tableau för rapportering/BI samt olika förbättringar för administratören.