Employee Experience - hetare än någonsin...

När några oss för ca 7 år sedan började jobba med Nexthink och prata om vikten av “End-user IT Analytics” och att IT avdelningen borde ha större fokus på slutanvändarna pratades det generellt väldigt lite om Employee Experience. På senaste tiden har detta kraftigt förändrats och idag släpper analytiker som Gartner, Forrester m.fl. löpande rapporter där (Digital) Employee/Workplace Experience (EX/DEX/WX/DW - kärt barn har många namn…) ligger i topp bland initiativ som det bör fokuseras på.

Bland annat rapporteras vikten av Employee Experience för att lyckas med Digital Transformation men även att företagens indirekta kostnader för att i snitt 22 minuter per användare och dag läggs på “IT strul” är enorma.

Då dessa budskapen verkar ha mött allt fler företag och organisationer även i Sverige och vi börjar få ett allt större antal förfrågningar om Employee Experience väljer vi så att nu under sommaren stärka upp oss kompetensmässigt inom Nexthink med ytterligare en Nexthink Master certifierad konsult.