Synerity CSM Start!

En certifierad konsult genomför implementation och grundläggande konfiguration av Cherwell Service Management varefter ni är igång med samtliga grundläggande processer.

Fast pris: SEK 120 000:- ex. moms
(ev. resekostnader tillkommer)

SynerityCSM_Start.jpg

Nexthink Baseline Service (NBS)

Nexthink Baseline Service (NBS) är en nulägesanalys och ger en ”…complete historical baseline of the end-user applications, services, devices and all of the associated activities in your environment…”. En NBS fungerar samtidigt väldigt bra som en POC av Nexthink då man som kund får såväl en väldigt bra förståelse för Nexthink som underlag till ROI beräkningar. Efter en NBS kan ett väl underbyggt beslut fattas huruvida man önskar fortsätta att använda Nexthink och oavsett är det meningen att man som kund ska ha fått en nulägesanalys värd insatsen.

NBS erbjuds till fast "självkostnadspris" till kunder som är intresserade av Nexthink.

Mer info om NBS finns att ladda ner här.

17743314-T9lDh.png