Genom Process Automation är det möjligt att minska operativa fel, eliminera förseningar samt reagera proaktivt på händelser. Exempel på några vanliga processer som ofta väljs att automatiseras:

Cherwell-Wordmark-Navy-RGB.png
  • Nyanställning

  • Avsluta anställning

  • Hantering av tillgångar under hela livscykeln

  • Orderprocesser

  • Säkerhetsärenden

 
whiteboard.jpg

Cherwell Service Management (CSM) plattformen innehar kraftfulla verktyg som möjliggör att nästan vilken process som helst kan automatiseras.