Övervaknings-lösningar

opsramp-platform.jpg

Marknaden svämmar idag i det närmaste över av olika övervaknings-lösningar för nätverk, servrar, applikationer m.m. Det råder dock stora skillnader på olika typer av lösningar inklusive från vilken/vilka av de fyra vanligaste datakällorna ("wire, machine, agent, and synthetic") som datainsamlingen sker ifrån. I en större organisation med komplex infrastruktur och med många olika kritiska system behövs normalt flera olika kompletterande övervaknings-lösningar som är bra på olika saker.

Den kanske allra viktigaste aspekten att ta i beaktning gällande övervaknings-lösningar, speciellt för små och mellanstora organisationer som inte har obegränsat med resurser och egen specialist-kompetens, är mängden administration som krävs för att hantera och inte minst få ut önskad nytta av lösningen. Övervaknings-lösningar är förmodligen en av de mest vanliga kategorier av lösningar som köps in och sedan inte nyttjas fullt ut som det var tänkt. Det har dock hänt extremt mycket under de senaste åren inom övervakning och många nya leverantörer med en ny, intelligentare, generation av lösningar har dykt upp och dominerar nu marknaden gällande nya implementationer. Normalt kräver dessa även betydligt mindre arbete för att komma igång och få ett ett användbart resultat än äldre övervaknings-lösningar.

Från övervakning av enskilda komponenter till kompletta tjänster

Normalt, i en större organisation, övervakas de flesta olika individuella komponenterna i datacentret som servrar, applikationer, databaser, switchar, routrar, lastbalanserare m.m. Oftast sker detta av respektive specialister i olika silos, exempelvis Oracle teamet eller nätverks-gruppen etc.

I ett verksamhets-perspektiv är det även intressant att kunna få en helhets-bild över kritiska tjänster vilket kräver att alla komponenter och dess relationer som ingår i en tjänst “mappas” ihop. Traditionellt görs ofta detta manuellt utifrån varje enskild komponent (Configuration item (CI)). I en större organisation med komplexa system och tjänster kan dock detta arbete vara väldigt tidskrävande såväl initialt som att bibehålla det uppdaterat.

På senare tid har dock allt intelligentare lösningar som kan hjälpa till med mappningen kommit. Då det kan vara stora skillnader på hur de fungerar och vad de faktiskt klarar av bör man vara noga att testa en eller ett par alternativ innan man eventuellt bestämmer sig för att satsa på någon. 

Fördelarna som kan uppnås med korrekta, uppdaterade mappningar av kritiska tjänster är dock många och inkluderar bl.a. Change Management, Root-Cause och säkerhets-analyser samt kapacitetsplanering och Disaster Recovery.

OpsRamp - vårt val av Övervaknings-lösning

Topology_Explorer-dependency_mapping.jpg

Vi har länge önskat inkludera en lösning för “Discovery & Dependency Mapping” av IT infrastrukturen och dess kritiska tjänster i vårt erbjudande och allt sedan starten av Synerity har vi tittat närmare på ett stort antal lösningar. Vi har nu blivit fler och känner oss redo att ta detta vidare och valet har så fallit på OpsRamp’s plattform. Vi har redan även utbildat och certifierat två av våra konsulter och håller som bäst på med vår första implementation inklusive integration med Cherwell Service Management. Mer information om OpsRamp hittar ni här.

Cherwell Service Management's CMDB

cmdb-config-mgmt-cmdb-database.jpg

Cherwell Service Management plattformen innefattar en kraftfull Configuration Management Database (CMDB) och är PinkVERIFY™ certifierad för 11 ITIL processer inklusive Service Asset & Configuration Management processen. Genom integration med de inventerings- och övervaknings-lösningar man använder kan CMDB:n hållas uppdaterad och Incidenter, genom larm från övervaknings-lösningarna, skapas.

Använder man även en lösningar för mappning av tjänster kan även relationerna mellan olika CI's integreras med Cherwell's CMDB och visualiseras i Cherwell's Configurations Map enligt bilden här intill.

Integrationer mellan Cherwell Service Management och många av de ledande övervaknings-lösningarna på marknaden finns även färdiga via kostnadsfria mApps. Detta gäller inte minst även för OpsRamp.