På marknaden erbjuds idag en rad olika typer av självbetjänings-portaler och förutom att självbetjänings-portaler ingår som en naturlig del av flertalet Service Desk lösningar erbjuder idag var och varannan större IT leverantör som exempelvis Cisco och VMware också någon form av portal och automatiserings-verktyg med sina respektive lösningar. Som tillägg erbjuder även flera svenska IT konsultföretag egenutvecklade självbetjänings-portaler, ofta inriktade mot applikations-distribution. Det finns även en rad fristående och renodlade Service Catalog & självbetjänings-lösningar.

Frågan blir naturligtvis vad man som kund ska välja? Oftast vill man inte ha tio olika självbetjänings-portaler som slutanvändarna ska slussas emellan…

Cherwell Självbetjäning

Med Cherwell Service Management (CSM) erbjuder vi självklart också en självbetjänings-portal. En fördel med en självbetjänings-portal integrerad med en ITSM lösning, såsom CSM, är att lösningen ofta även innefattar, av PinkVERIFY® certifierade, ITIL-processer inklusive Reguest Fulfillment, Service Catalog, Service Portfolio Management, Service Level Management och mycket mer. I Cherwell självbetjänings-portal innefattas även kraftfulla rapport- och analysverktyg, funktionalitet för automatisering av processer och API:er för integration med andra lösningar.

Cherwell_software.png

Våra rekommendationer för Tjänstekatalog & Självbetjänings-projekt

Såväl våra som Gartners råd inför ett Tjänstekatalog & självbetjänings-projekt är att börja med målbilden av vad som ska uppnås och framförallt se nytta och prioriteringar utifrån verksamheten och slutanvändarna snarare än bara från IT-avdelningens egna behov.

Kravställningen för att uppnå målbilden blir sedan underlag till vilken lösning eller kombination av lösningar som krävs för att uppnå detta. Viktiga kriterier är normalt att lösningen ska kunna fungera och stödja verksamheten långsiktigt samt vara möjlig att integrera med de olika datakällor och verktyg som innehas för på så sätt kunna skapa automatiserade processer.