Företag lägger miljarder på mjukvara som inte används. En ny undersökning visar att det finns oanvänd mjukvara för 2 200 kronor på varje jobbdator. I medeltal är 37 procent av investeringarna bortkastade, mjukvarorna används helt enkelt inte...
— Computer Sweden, 2016-01-22

Vad är Software Asset Management (SAM)?

Software Asset Management betyder på svenska – licenshantering – hur du skall förvalta och underhålla programvarulicenser som ditt företag har investerat i. Programvara är ett viktigt verktyg i dagens företag och den är nödvändig för att organisationen ska fungera smidigt. Det är förvånande att så lite uppmärksamhet ägnas åt förvaltning, dokumentation och underhåll av programvara när den väl har köpts in. Programvaran tas i hög grad för given. Det är här verksamhetsprocessen Software Asset Management kommer in.

Software Asset Management, eller SAM, är en serie verksamhetsprocesser som innehåller allt du behöver för att administrera, styra och skydda organisationens programvaror genom alla faser i livscykeln.

Med hjälp av SAM kan du

  • identifiera vilka programvaror som du äger

  • hitta vilka programvaror som är installerade och var de är installerade

  • avgöra var programvarorna utnyttjas bäst

  • fastställa vilka licensdokument som behövs

  • planera för framtida teknikinvesteringar

  • avgöra vilken licenslösning som är bäst för företaget.

Programvara är en tillgång och ska behandlas som en sådan. Med hjälp av SAM kan du effektivisera processer, minska kostnaderna och öka pålitligheten och säkerheten. SAM innebär också att du enkelt kan uppfylla de lagliga och kontraktuella skyldigheterna i förhållande till programvarornas upphovsrättsinnehavare. Precis som funktionerna i den programvara som du använder varje dag är SAM så gott som nödvändigt i dagens företag.

Vilka steg innefattas i SAM?

  1. Inventera programvaran

  2. Para ihop införskaffade programvarulicenser med installerad programvara

  3. Gå igenom policies och rutiner

  4. Ta fram en SAM-plan

Din organisation har 65% chans att revideras av minst en programvaruleverantör inom kommande 12 månader
— Gartner Research, 2012

Igenkänning av kommersiella programvarulicenser och mätning av det faktiska användandet

Att upptäcka och inventera vilka filer som finns installerade på datorer och servrar klarar normalt de flesta inventerings-verktygen. Att sedan kunna översätta inventerad fil-information till faktiska programvarulicenser kräver ytterligare intelligens och för detta krävs en mer specialiserad SAM-lösning med inbyggd databas om vilka filer som motsvarar en specifik programvaruversion, exempelvis MS Office Professional Plus 2010 SP2. I specialiserade SAM-lösningar finns normalt information om 100.000-tals olika programvaror från 10.000-tals olika tillverkare.

Förutom att ha kontroll på vilka programvaror som finns installerade och att det överensstämmer med antalet licenser som köpts är det oftast av intresse att även kunna mäta det faktiska användandet av de mest kostsamma programvarorna. Används inte många av licenserna finns knappast anledning att fortsätta att betala för dem eller kan de kanske flyttas till andra användare som efterfrågar dem istället för att köpa ytterligare nya licenser. 

SAM & Cherwell Service Management

Cherwell Service Management plattformen innefattar en kraftfull Configuration Management Database (CMDB) och är PinkVERIFY™ certifierad för 11 ITIL processer inklusive Service Asset & Configuration Management processen. Genom enkel integration med de flesta populära inventerings-lösningarna på marknaden såsom bl.a. Dell KACE, Microsoft SCCM, Snow, SolarWinds, Symantec Altiris och naturligtvis även Cherwell's egen Asset Management lösning kan CMDB:n hållas uppdaterad med rätt information om organisations licenser.

Cherwell Asset Management

Den vanligaste och mest kända SAM-lösningen i Sverige är förmodligen Snow, som även kommer från Sverige, men idag även är en av de ledande SAM-lösningarna internationellt. Använder man Snow kan data från Snow enkelt integreras med Cherwell Service Management.

En i Sverige mindre känd SAM-lösning är Cherwell's egen Cherwell Asset Management (CAM) lösning. Faktum är dock att många företag och organisationer använder Cherwell's databas för identifiering av programvara utan att kanske veta om det då Cherwell, under det separata dotterbolaget Apptria, låtit leverantörer som bl.a. IBM, BMC, Miradore, ASG, Kaseya och LANDesk nyttja dess teknologi och databas genom OEM-avtal.

En annan möjlighet med Cherwell Asset Management är att den kan integrera med Microsoft SCCM och använda inventerad information från MS SCCM som CAM sedan adderar dess SAM funktionalitet inklusive programvaru-igenkänning.

SAM & Nexthink End-user IT Analytics

Nexthink End-user IT Analytics lösning är en övervakningslösning i realtid som kontinuerligt samlar in i princip all information om vad som händer på användarnas datorer. Detta innefattar naturligtvis även vilka programvaror som används varför detaljerad information kan fås relaterat till hur användningen ser ut av olika programvaror.