Vid införande av någon av de lösningar vi jobbar med är naturligtvis utbildning en viktig del. Vi jobbar idag oftast med skräddarsydda utbildnings-upplägg bestående av en blandning av såväl standardutbildningar från våra leverantörer som olika anpassade utbildningar och workshops. Som komplement tillhandahåller några av våra leverantörer även bra e-learning lösningar.

Cherwell Service Management Administration Foundations utbildning

Authorized Training Partner Blue.png

Cherwell Service Management (CSM) Administration Foundations är Cherwell's grundläggande administratörs-utbildning i Cherwell Service Management. Utbildningen genomförs på 5 dagar och erbjuds regelbundet på plats på Cherwell’s kontor i England och USA samt även som “Self-paced” online utbildning. Utbildningen kan även hållas för en unik kund i kundens egna lokaler.

Vi på Synerity är även certifierade att hålla i denna utbildningen.

Cherwell Video Learning Library

Under de senaste åren har Cherwell byggt upp ett omfattande “Video Learning Library” där man löpande släpper olika kortare utbildningar, genomgångar av ny funktionalitet m.m. En mindre del av utbudet är fritt tillgängligt men för full tillgång krävs en prenumeration som kan tecknas personligen eller för hela företaget/organisationen.