Nexthink End-user IT Analytics och Experience Management lösning ger Myndigheter bättre koll på sin IT miljö

Svenska myndigheter med ca 6000 anställda spridda över hela Sverige har valt Nexthink End-user IT Analytics och Experience Management lösning för att möjliggöra ökad kvalitet på leveransen av IT tjänster och effektiva Support till användarna.

Med Nexthink erhålls en lösning för att få bättre insikt hur IT används och fungerar för slutanvändarna och ökad möjlighet att agera mer proaktivt.

En viktig möjlighet som även efterfrågades var att på ett enkelt sätt kunna analysera och presentera skillnader i användande, funktion och prestanda mellan olika kontor och regioner.

  • Har verkligen ett visst kontor eller region sämre prestanda för en viss applikation eller klagar de bara mer högljutt?
  • Är presentandan överhuvudtaget dålig för denna applikationen eller levereras den med den kvalitet/SLA den ska göra?
  • Om det förekommer problem vad beror de i sådana fall på?

Dessa frågor och många, många fler ska Nexthink nu kunna hjälpa IT-avdelningen att såväl ge svar på och lösa som att förekomma genom ökad proaktivitet.